ננו סוכנות ביטוח פנסיוני הינה בעלת רישיון של סוכן ביטוח פנסיוני מטעם המפקח על הביטוח ואינה עוסקת בייעוץ פנסיוני כהגדרתו בחוק.
ננו משווקת מוצרים פנסיוניים̈ ומוצרי השקעות שונים בגינם היא זכאית לעמלות ישירות מהיצרנים השונים.
הסכמי החברה זהים כמעט באופן מוחלט בין כל היצרנים השונים כך שאין העדפה ליצרן כזה או אחר במוצר כזה או אחר בפרק זמן כזה או אחר.
לננו סוכנות לביטוח פנסיוני הסכמי שת"פ עם הגופים והיצרנים הבאים בחלוקה לפי מוצרים:

חברות ביטוח: הראל, הכשרה, מגדל, כלל, מנורה.
פנסיה: הראל, מגדל, כלל, אלטשולר, מנורה, פסגות.
בתי השקעות: ילין לפידות, אלטשולר שחם, אנליסט, מיטב דש, פסגות, אקסלנס, הראל פיננסים, פרופאונד, איילון פיננסים.