המודל הנל או בשמו הרשמי בישראל- מודל חכ"מ : חיסכון כספי מותאם, מציג למעשה תפיסה שמטרתה התאמת גיל החוסך לרמות החשיפה לסיכון בתיקים שלו.
ככל שגיל החוסך צעיר יותר, יוכל להיות מושקע ברכיב סיכון גבוה יותר וככל שיתקרב לגיל הפרישה תקטן רמת החשיפה שלו לסיכון.

המודל נכנס לתוקף ב 01.01.2016 כאשר כל יצרן מקים למעשה 3 קופות גמל חדשות תלויות גיל על פי החלוקה הבאה-

קופת גמל עד גיל 50
קופת גיל לגילאי 50-60
קופת גמל לגילאי 60 ומעלה

חלק מהקופות הנל יהיו חדשות לחלוטין ויתחילו גיוס כספים מ 0.
חלק מהקופות הנל יתמזגו עם קופה קיימת כזו או אחרת כך שתתאים לגיל ולמודל ולכל אחת יהיה תשקיף משלה.

חשוב לציין שאין חובה להצטרף למודל תלוי גיל-
עמית שהיה תחת אחת מהקופות הקיימות עד תחילת יישום המודל ימשיך להיות מנוהל כפי שהיה בעבר אלא אם יבקש מפורשות לעבור למודל החדש תלוי גיל וזאת על ידי מילוי וחתימה על טופס מתאים.

כל חוסך יוכל כמו כן להצטרף למגוון מסלולים מתמחים שימשיכו לפעול במקביל למסלולים תלויי גיל בקרב היצרנים השונים כפי שגם היה טרם התחלת יישום המודל.

בקרנות השתלמות אין מסלולים תלויי גיל אך בחלק מהמקרים, שמות הקרנות ישתנו ומדיניות ההשקעה התקנונית.
חשוב מאוד שכל לקוח יתעדכן מול היצרנים או מול הסוכנים המטפלים בו ויקבל את תמונת המצב החדשה עם מספרי העמית ושמות הקופות החדשות.

זכויות העמיתים תשמרנה כמובן בכל מקרה.