הלוואה הנלקחת לצורך רכישת נכס נדל"ן.
את ההלוואה ניתן לקבל בבנקים השונים או בחברות ביטוח זאת תוך כדי שיעבוד של הנכס הנרכש לטובת החזר ההלוואה עד תום חייה.
חשוב מאוד לבחון את הנתונים השונים של התא המשפחתי ואת מצב השווקים לפני ביצוע העסקה בפועל, זאת על מנת להתאים את ההחזר החודשי למצב הכלכלי וכדי שניתן יהיה לקבל את ההלוואה במסלולים הנכונים ובתנאים הטובים ביותר לאותו הזמן.

מומלץ לבצע את תהליך לקיחת ההלוואה מול יועץ מומחה, בלתי תלוי ובעל ניסיון מוכח בתחום!