מדיניות ההשקעה בתיק נקבעת ע"י הלקוח ומנהל ההשקעות במשותף וזאת בהתאם למטרות ההשקעה, טווח ההשקעה והצרכים.
תיק ההשקעות מנוהל בחשבון בנק על פי בחירת הלקוח , על שם הלקוח כאשר רק לו יש שליטה בהוצאת והכנסת כספים.

את התיק מרכיבים נכסים שונים ביניהם מניות או איגרות חוב בארץ ו/או בחו"ל וזאת על פי תמהיל הסיכון שבחר הלקוח.
הלקוח מקבל עדכונים שוטפים דרך אתר האינטרנט של הבנק ולעתים גם דרך אתר האינטרנט של החברה המנהלת כמו גם דיווחים שוטפים ממנה אחת לרבעון בדואר או במייל וזאת על פי חוק.

הניהול אפשרי כמובן בכל בנק בארץ.
בדרך כלל מנוהל התיק במטבע שקל ישראלי ובנכסים בארץ ובחול.
ניתן גם במקרים מסוימים לנהל במטבע נקוב זר בדרך כלל דולר אמריקאי בנכסים בחול- בדרך כלל במקרים בהם כבר יש ללקוח היסטורית את המטבע הנ"ל והוא אינו מעוניין להמירו לשקלים.

ניהול בבנק זר מחוץ לגבולות ישראל-

כמובן ניתן לנהל כספים בחשבון בנק בחו"ל- אירופה וארה"ב ברוב המקרים.
הניהול יכול להתבצע ב 2 אופנים-
1. דרך חברה ישראלית המנהלת את הכספים באמצעות מערכות שלה ועל ידי מנהלי השקעות עם התמחות וניסיון רלבנטיים היושבים פה.- למשל מגדל שוקי הון בשיתוף פעולה עם UBS בשוויץ או JULIUS BAER או מיטב דש דרך לאומי שווייץ.
2. חברה מנהלת זרה –תלוי בבנק בחול בו נמצאים הכספים , חתימה מולה על הסכם שקובע את כל התנאים והתחלת עבודה מולה ישירות או דרך חברת ניהול השקעות מקשרת הנמצאת בארץ ומבצעת גם פיקוח בקרה.
לדוגמא- בוטיק ההשקעות פרופאונד הישראלי בחיבור עם בנק ההשקעות השוויצרי UBP.