פוליסות הוניות ונזילות המנוהלות בחשבון על שם העמית בלבד בחברות הביטוח השונות.
הכספים מועברים מחשבון הבנק של הלקוח לחברת הביטוח בה הוא בחר ושם קובע הלקוח מסלול ניהול זאת בהתאם לאופיו, טווח ההשקעה וצרכיו.

יתרונות :

  • ניהול קפדני ורציף כפי שיש בתכניות הפנסיוניות השונות
  • פיקוח ובקרה של המפקח על הביטוח.
  • כסף נזיל וניתן למשיכה חלקית או מלאה בכל עת.
  • אין אירוע מס בהחלפת מסלול ולכן הרווחים ממשיכים לצבור גם הם ריבית דריבית לאורך הדרך.
  • אין עמלות בנקאיות כגון דמי משמרת ני"ע או עמלות קניה/מכירה
  • זכאות להחזרי מס רווחי הון-ללקוחות שמלאו להם 55 ומעלה ב 01.01.2003
  • שילוב נכסים בלתי סחירים בניהול התיק.

 

חסרונות :

  • אין זמינות יומית לצפייה בביצועי התיק ופירוט ברמת נייר ערך בודד בכל רגע נתון.(ניתן לראות זאת גם כיתרון שוב מהטעם של מניעת ביצוע פעולות יתר בפרט בתזמון לא נכון)