קופת גמל הינה אמצעי חיסכון לטווח ארוך, בדרך כלל לגיל פרישה. מדינת ישראל מעוניינת לעודד חסכון באמצעות
קופות גמל ולכן מעניקה הטבות מס לחוסכים – באמצעות זיכוי וניכוי מס. המשקיע בקופות גמל נקרא "עמית".
עמית יכול להפקיד כספים לקופה באופן עצמאי או באמצעות המעסיק.

בהמשך לתיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) כספים שהופקדו לקופת גמל החל משנת 2008 ניתנים למשיכה כקצבה בלבד.

כספים במעמד עצמאי:
כספים שהופקדו עד 31.12.05 ניתנים למשיכה עם וותק של 15 שנה או בהגעת העמית לגיל 60 כאשר הגיעה לוותק של לפחות 5 שנים.
כספים שהופקדו בשנים 2006-2007  ניתנים למשיכה בגיל 60 בלבד ובתנאי שהקופה הגיעה לוותק של לפחות 5 שנים.

כספים במעמד שכיר:

כספים שהופקדו לקופות גמל עד 31.12.2004 ניתנים למשיכה בגיל 60

בתנאים הבאים ניתן גם לפני גיל 60 :
בתום 6 חודשים מסיום עבודתו אצל המעסיק, אם העמית הפך להיות נישום עצמאי.
בתום 6 חודשים מסיום עבודתו אצל המעסיק, אם העמית הפך להיות מובטל.
משיכת כספים מקופות גמל שלא לפי תנאים אלו, אינה מומלצת וכרוכה בתשלום מס משמעותי.