קופת גמל להשקעה הינה קופת גמל לכל דבר וענין זולת הפטור ממס רווח הון בעת משיכה חד פעמית.

הכסף בקופה נזיל וניתן למשיכה מלאה בכל עת בכפוף לתשלום מס רווחי הון בלבד בגובה של 25%
החל מגיל 60, ניתן למשוך את הכספים הצבורים בקופה כקצבה פטורה ממס הכנסה ובפטור מלא ממס רווחי הון שהצטברו בקופה עד מועד זה.

  • מכשיר זה זמין לכל אדם בכל גיל.
  • ההפקדה מוגבלת בתקרה של עד 71,337 שח לשנה לאדם נכון לשנת 2020.
  • ניתן להפקיד באופן חד פעמי או שוטף באמצעות הוראת קבע.
  • ניתן לקבוע מוטבים ומסלולי השקעה בדיוק כמו בקופה רגילה.
  • הקופה מפוקחת על ידי משרד האוצר ותוצאותיה שקופות ומפורסמות בגמל נט בדיוק כמו כל קופת גמל רגילה.
  • ניתן לנייד גמל להשקעה לכל חברה שיש לה מוצר זה ללא אירוע מס.

 

נשמח לענות על שאלות נוספות בטלפון או בפגישה אישית.