מוצר שנשאר דומה בתנאיו לאורך השנים וכיום מהווה למעשה אפיק ייחודי לחיסכון לטווח בינוני שממשיך להעניק הטבות מס.

קרן השתלמות שימשה בעבר לחיסכון המיועד למימון לימודים או השתלמויות. כיום כספים שמופקדים לקרן השתלמות ניתנים
למשיכה לכל מטרה כעבור 6 שנים. קרן השתלמות היא אפיק חסכון מצוין לטווח בינוני מכיוון שהעמיתים בקרן השתלמות
נהנים מהטבות מס על הפקדותיהם ונהנים מפטור ממס על רווחי ההון שמייצרת להם הקרן לאורך השנים.

מומלץ מאוד לא לפדות את הכספים מהקרן גם כאשר הגיעה לנזילות ולהמשיך לצבור בה הפקדות ורווחים.