עדכון על התהליך
בשנים האחרונות, יותר מתמיד עולה הצורך בשקיפות בכל הקשור למוצרים השונים שבידי הלקוחות,
הן בבדיקת ביצועיהם אל מול הסיכון והשווקים השונים והן ברמת העלויות.
ישנה חשיבות גבוהה לבצע מעקב שנתי אחר הנכסים השונים שברשותך ולבחון את התנהגותם אל מול ביצועי השווקים ואל מול המתחרים.
כמובן שצריך לקחת בחשבון טווח של כמה שנים בבואנו לבצע השוואות ולהסיק על פיהן החלטות אופרטיביות ולא למהר ולהסיק מסקנות לאחר פרק זמן קצר.

אז איך זה מתבצע?
ע"פ הנחיות המפקח על הביטוח שנכנסו לתוקף ב 01.12.2015, חלה חובת שימוש במסלקה הפנסיונית בכל תהליך פגישה בין איש מקצוע בעל רישיון ללקוח חדש.
תהליך העבודה מתחיל בבקשת קבלת מידע מהמסלקה על סך הנכסים הפנסיוניים שברשותך.
לאחר שמתקבל המידע תוך כ 3 ימי עסקים, אנו מבצעים ניתוח מצב בו בוחנים את סוגי המוצרים השונים שברשותך (קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל וכו') סטטוס הכספים- הוני נזיל או קצבתי, פיצויים וכו' ,רמות החשיפה לסיכון ועוד.

מתקיימת פגישה, בה משקפים את תמונת המצב העדכנית הכוללת שלך פי שבאה לידי ביטוי מהמידע שהתקבל ונותח.
במהלך הפגישה מאפיינים את מצבך הנוכחי, ציפיות, צרכים לשנים הקרובות ועוד ולפי כל המידע שעולה מקבלים החלטות יחד לגבי השינויים הנדרשים.
תוך כדי לוקחים בחשבון שיקולי מיסוי שונים, רמות סיכון חדשות מתאימות, כספים שכדאי למשוך בהתאם להשגת פטור ממס כזה או אחר או כדאיות של לקיחת הלוואה למשל בהתאם לצורך ועוד.
מתקבלות החלטות לגבי כספי פיצויים, כספים נזילים בבנק, קבלת קצבה ועוד.
לאחר שיצאה התכנית לפועל כלומר נמשכו או לא כספים ונוידו ושונו מסלולים על פי הצורך, מתחיל תהליך של מעקב ובקרה מולך הלקוח וזאת גם בהתאם לרצונותיך וגם בהתאם לשינויים כאלו ואחרים שחלים בשווקים לאורך הדרך.