בתהליך זה נבחנים לעומק נכסי הלקוח השונים:
הפנסיוניים :כדוגמת קרנות השתלמות, קופות גמל ביטוחי מנהלים ופנסיה
הפיננסיים:תכניות חיסכון, פיקדונות שונים, ני"ע.
קצבות צפויות מסך המקורות השונים ועוד.
נערך מיפוי המציג ללקוח את פיזור נכסיו באפיקים השונים וכמו כן מוצגת חשיפת הלקוח לסיכון, עלויות הניהול השונות דרך המוצרים השונים שמחזיק ועוד.
ניתן על פי רוב להעריך מה הניבו כספי הלקוח בבנק לאורך השנים האחרונות זאת על פי דוחות הרווח השנתיים למס הכנסה (טופס 867) ורווחי ההון מהניירות השונים בתיק שטרם מומשו.
המטרה-יצירת תמונה מדויקת ואמיתית של המצב העדכני ובחינה יחד עם הלקוח על פי נתוניו האישיים השונים אלטרנטיבות מתאימות יותר וטובות יותר במקרה הצורך.

חשוב להדגיש-עיקר העבודה מתבצע בהמשך הדרך לאחר סיום התהליך הראשוני עם הלקוח ופיזור מחדש של נכסיו השונים זאת בליווי המתמשך ובמתן עצות שונות בתחומים הרלבנטיים בצמתי הזמן הרלבנטיים.
כפי שכולנו יודעים, לאורך הדרך משתנים בחיינו פרמטרים מסוימים בעצמה כזו או אחרת וחשוב מאוד לדעת לאילו שינויים להגיב ובאיזו צורה ולאילו לא.

תכנון נכון ומוקפד ימקסם את התועלת שתפיק מנכסיך השונים שצברת לאורך השנים ולא פחות חשוב מכך יקטין את הסיכוי להיקלע למצבים שלא חשבת עליהם מבעוד מועד.